fbpx

Revize komínu, elektro, hromosvodu, spalinových cest, plynu, kotlů a plynových zařízení

Revizní zprávy jsou důležitou součástí prodeje/koupě všech nemovitostí i nedílnou součástí případných pojistných událostí. Pro všechny druhy revizí spolupracujeme s certifikovanými a ověřenými revizní techniky.

Které revize potřebujeme?

1. Revize elektrických rozvodů a zařízení, vč. spotřebičů
2. Revize hromosvodů
3. Revize komínu/-ů
4. Revize plynových zařízení a spotřebičů

Veškeré druhy revizí smí provádět jen certifikovaný revizní technik s platným oprávnění.

Revize elektrických rozvodů a zařízení

elektro 100V bytových a rodinných domech se provádí 1x za 5 let.
Pokud RT zjistí závažné nedostatky (podomácku prováděné úpravy nejsou vůbec výjimkou), uvede tuto skutečnost ve zprávě, případně pomocí technických prostředků zamezí v jejich dalším používání a majitel nemovitosti je povinen provést opravu a nesmí tato zařízení bez opravy používat.

 

„Hromosvody“ - zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

hromosvod 100U běžných objektů se provádí 1x za 5 let a je zpravidla součástí revize elektrických rozvodů. Lhůta závisí na druhu materiálu stavebních konstrukcí, druhu prostředí, ochranných pásmech a dalších specifikách. 

 

 

Komíny – spalinové cesty

kominik 100Četnost kontrol, revize a čištění závisí na výkonu připojeného zdroje spalin a na četnosti používání komínů, obecně min. 1x ročně, a to u všech typů objektů. Týkají se všech komínů či spalinových cest napojených na kotle, kamna nebo krby spalující všechny druhy pevných i plynných paliv /ZP, bioplyn, PB ../ nebo topný olej.

Lhůty a rozsah se řídí vyhláškou č. 34/2016 Sb. O čištění, kontrole a revizi spalinové cesty k zák.č. 133/1985 Sb. O požární ochraně v platném znění.

Nečištěný nebo špatně provedený komín je nejčastější příčinou vzniku požárů.

 

Revize a kontrola plynových zařízení a spotřebičů

plyn 100Provozní revize se provádí 1x za 3 roky,kontrola plynových zařízení a servisní prohlídka spotřebičů 1x ročně.

V případě tlakových zařízení, se provádí tlaková zkouška každých 6 měsíců.


Pokud je ale např. zařízení více jak 6 měsíců mimo provoz, po ukončení zkušebního provozu, je provedena generální oprava, která má vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo po nucené odstávce z provozu z důvodu poruchy, je nutné provést revizi bez ohledu na lhůty předcházející.
U plynových zařízení se provádí i tzv. výchozí revize, kterou je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním uživateli. Provádí jí revizní technik. Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uschovat po celou dobu životnosti zařízení.

Kdo jsem

„Nabízím profesionální realitní služby, které pro mne nekončí prodejem nebo koupí nemovitosti. Díky téměř 30 leté praxi v obchodě a stavebnictví, nabízím svůj pohled a další služby spojené s výstavbou, rekonstrukcí i údržbou nemovitosti a jejich okolí."

Kontakt