fbpx

Inspekce nemovitosti a audit nemovitosti

Provádí stavební inspektor s autorizací ČKAIT v oblasti staveb a jejich výstavby. Stavební inspektor je fyzická osoba, která má dostatečnou a odpovídající praxi (min. 15 let), úspěšně složí odborné zkoušky a poté je pro výkon své činnosti jmenována ministrem pro místní rozvoj. 

Stavební inspektor navštíví osobně nemovitost a na místě dojde k průzkumu 40 bodů veškerých konstrukčních a technologických vybavení nemovitosti, které se stanou podkladem k následnému zpracování technické zprávy.

Součástí technické zprávy s popisem nemovitosti je i rozsáhlá fotodokumentace zachycující skutečný stav v daném čase a v detailech, které jsou součástí popisu nemovitosti. Dále jsou přiloženy opisy revizních zpráv /např. technologie na vytápění, komín, elektrické rozvody a další, které vycházejí ze zákonných povinností vlastníka/.

S ohledem na zákon č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník v platném znění /dále jen „NOV“/ je inspekci nemovitosti významný nástroj na ochranu prodávajícího.
Každá transakce založená na kupní smlouvě obnáší ochrannou lhůtu 5 let, během níž může kupující na nepopsané či nesdělené závady na nemovitosti vznášet své reklamace a požadovat poměrnou část svých finančních prostředků zpět, nebo-li snížení kupní/prodejní ceny. Tento zákonný nárok lze uplatnit, pokud kupující prokáže, že zakoupená nemovitost nebyla v čase zakoupení řádně zdokumentována a označí určité závady jako úmyslně zamlčené.

Inspekce nemovitosti a technická zpráva však významným způsobem vymezuje tyto reklamace a prodávajícího chrání před těmito právními problémy z hlediska úmyslně zamlčeného či neuvedeného skutečného stavu nemovitosti.

Kdo jsem

„Nabízím profesionální realitní služby, které pro mne nekončí prodejem nebo koupí nemovitosti. Díky téměř 30 leté praxi v obchodě a stavebnictví, nabízím svůj pohled a další služby spojené s výstavbou, rekonstrukcí i údržbou nemovitosti a jejich okolí."

Kontakt