fbpx

Zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem webu, mým zákazníkem nebo odběratelem novinek, svěřujete mi své osobní údaje. Já odpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je fyzická osoba Zlatko Štěpina, IČ 614 20 611 se sídlem v Brně, která je provozovatelem webové stránky www.zlatko.cz a webových prezentací na doménách 3.řádu www.název.zlatko.cz. (např. www.reaity.zlatko.cz ) a domény www.realityzlatko.cz .
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pro případné dotazy nebo informace, vč. odvolání nebo omezení svého souhlasu se zpracováním osobních údajů mně kontaktujte, nebo zašlete svůj požadavek na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
- umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

– poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, e-mail, popř. telefonní kontakt, které nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží, změna termínů seminářů, atp.). V případě firemních zákazníků, se osobní údaje rozšiřují o fakturační adresu, sídlo podnikání (ev. adresu provozovny, dodání či plnění), IČ a DIČ, jméno statutárního zástupce a oprávněné osoby a kontaktní údaje na tyto osoby (e-mail, telefonní kontakt, adresa).

– vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

– marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), místo bydliště, popř. předaný telefonní kontakt využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let. V obou případech můžete kdykoliv tento souhlas odvolat emailem s požadavkem o odhlášení.

– pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing, cílení reklamy na Facebooku atp., a to po dobu 5 let. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

– fotografická dokumentace, reference, živé akce
Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

- workshopy, semináře, přednášky
Na svých přednáškách, seminářích, workshopech, školeních atp. pořizuji zpravidla fotografickou dokumentaci, ev. audio a video záznam. Tato dokumentace a záznamy jsou použity pro účely vlastní propagace, jsou umisťovány na moji webovou prezentaci, sociální sítě a jiné aplikace a platformy, spojené s mojí činností. Dále jsou využívána v elektronických a tištěných propagačních, komerčních i obchodních materiálech. Svůj souhlas nebo omezení s použitím můžete odvolat prostřednictvím kontaktního emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Tyto materiály lze používat po neomezenou dobu nebo do odvolání vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byli moje vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, využívání cookies, online reklamy atp.,které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé nebo provozovatelé následujících platforem:

Google
Seznam.cz
you tube
Facebook
Instagram
Twiter
LinkedIn
Joomla!
Smartsupp.com, s.r.o., Lidická 20, 602 00 Brno, Czech republic, IČ 03668681

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu webu a provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací nebo se podílejí na chodu mého podnikání např. účetní.

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce webu www.reality.zlatko.cz a www.realityzlatko.cz  poskytuji současně společnosti Kreuziger&Sobotik, s.r.o., se sídlem K Rukavičkárně 94, 190 14 Praha 9, IČO: 27177149, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169, jako vlastníkovi obchodní značky RE/MAX Česká republika ma základě smlouvy o spolupráci. Informace o zpracování osobních údajů společností RE/MAX Česká republika naleznete zde. Údaje, které jsou poskytnuty výše uvedené společnosti Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČO: 27177149 se řídí podmínkami o zpracování osobních údajů totuo společností.

Jiným subjektům je přístup umožněn pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Vaše osobní údaje nebudu předávat do třetích zemí. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/-a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě v termínu do 45 dní od zaslání vašeho požadavku.

Právo na výmaz (být zapomenut)

 Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Zajištění práva na výmaz bude realizováno nejpozději do 45 dní od zaslání vašeho požadavku.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy provedu výmaz všech takových osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případnou chybu napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články, produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů zasláním přáním o odhlášení.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2019

Kdo jsem

„Nabízím profesionální realitní služby, které pro mne nekončí prodejem nebo koupí nemovitosti. Díky téměř 30 leté praxi v obchodě a stavebnictví, nabízím svůj pohled a další služby spojené s výstavbou, rekonstrukcí i údržbou nemovitosti a jejich okolí."

Kontakt